مشاهده ی منو
رستوران موزیک دار میر مهنا کیش

رستوران موزیک دار میر مهنا مشاهده ی منو

با مدیریت نوری

ساعت کاری ظهر تا بعد از ظهر, بعد از ظهر تا شب

41 دیدگاه ثبت شده 41 دیدگاه امتیاز مسافران 5 5 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
رستوران وزرا کیش

رستوران وزرا فاقد منو

با مدیریت امیرحسین ملکی نسب

ساعت کاری ثبت نشده

4 دیدگاه ثبت شده 4 دیدگاه امتیاز مسافران 4 4 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
آشپزخانه پردیس کیش

آشپزخانه پردیس مشاهده ی منو

با مدیریت محمد تقی هدایتی مزید

ساعت کاری ثبت نشده

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 4 4 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
رستوران هایپر کیش

رستوران هایپر فاقد منو

با مدیریت ثبت نشده

ساعت کاری ثبت نشده

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 4 4 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
رستوران موزیک دار دیدنیها کیش

رستوران موزیک دار دیدنیها مشاهده ی منو

با مدیریت صنعت خانی

ساعت کاری ظهر تا بعد از ظهر, بعد از ظهر تا شب

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 4 4 امتیاز

google map مشاهده آدرس
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
بخش پشتیبانی بدو کیش آنلاین میباشد. اگر سوالی دارید میتوانید از اپراتورهای ما کمک بگیرید.