فاقد منو
کبابی گلپایگان کیش

کبابی گلپایگان فاقد منو

با مدیریت محمد یوسفی

ساعت کاری ثبت نشده

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
کبابی دست پیچ کیش

کبابی دست پیچ فاقد منو

با مدیریت نوید عموسلطانی فروشانی

ساعت کاری ثبت نشده

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
رستوران فودلند کیش

رستوران فودلند مشاهده ی منو

با مدیریت رضا حبیبی

ساعت کاری ظهر تا بعد از ظهر, بعد از ظهر تا شب

19 دیدگاه ثبت شده 19 دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
رستوران ملل کیش

رستوران ملل مشاهده ی منو

با مدیریت علی میرایمنی

ساعت کاری ثبت نشده

3 دیدگاه ثبت شده 3 دیدگاه امتیاز مسافران 7 7 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
رستوران تک بناب کیش

رستوران تک بناب مشاهده ی منو

با مدیریت ابراهیم اسماعیل وش

ساعت کاری ظهر تا بعد از ظهر, بعد از ظهر تا شب

4 دیدگاه ثبت شده 4 دیدگاه امتیاز مسافران 7 7 امتیاز

google map مشاهده آدرس
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
بخش پشتیبانی بدو کیش آنلاین میباشد. اگر سوالی دارید میتوانید از اپراتورهای ما کمک بگیرید.