مشاهده ی منو
رستوران موزیک دار میر مهنا کیش

رستوران موزیک دار میر مهنا مشاهده ی منو

با مدیریت مهدی غفارزاده

ساعت کاری ظهر تا بعد از ظهر, بعد از ظهر تا شب

40 دیدگاه ثبت شده 40 دیدگاه امتیاز مسافران 5 5 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
رستوران موزیک دار کرال کیش

رستوران موزیک دار کرال مشاهده ی منو

با مدیریت ژاله فرهادیان فرد

ساعت کاری ثبت نشده

16 دیدگاه ثبت شده 16 دیدگاه امتیاز مسافران 4 4 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
رستوران هایپر کیش

رستوران هایپر فاقد منو

با مدیریت ثبت نشده

ساعت کاری ثبت نشده

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 4 4 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
رستوران موزیک دار دیدنیها کیش

رستوران موزیک دار دیدنیها مشاهده ی منو

با مدیریت صنعت خانی

ساعت کاری ظهر تا بعد از ظهر, بعد از ظهر تا شب

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 4 4 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
رستوران موزیک دار پدیده شاندیز کیش

رستوران موزیک دار پدیده شاندیز مشاهده ی منو

با مدیریت پیمان باقری

ساعت کاری 12 - 16 و 20 - 24

7 دیدگاه ثبت شده 7 دیدگاه امتیاز مسافران 3 3 امتیاز

google map مشاهده آدرس
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
بخش پشتیبانی بدو کیش آنلاین میباشد. اگر سوالی دارید میتوانید از اپراتورهای ما کمک بگیرید.