فاقد منو
کبابی دست پیچ کیش

کبابی دست پیچ فاقد منو

با مدیریت نوید عموسلطانی فروشانی

ساعت کاری ثبت نشده

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
رستوران فودلند کیش

رستوران فودلند مشاهده ی منو

با مدیریت رضا حبیبی

ساعت کاری ظهر تا بعد از ظهر, بعد از ظهر تا شب

17 دیدگاه ثبت شده 17 دیدگاه امتیاز مسافران 7 7 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
رستوران توتی فروتی کیش

رستوران توتی فروتی مشاهده ی منو

با مدیریت غلامرضا رهنما

ساعت کاری 11:00 الی 16:00 و 20:00 الی 01:00

14 دیدگاه ثبت شده 14 دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
رستوران رویال استار کیش

رستوران رویال استار مشاهده ی منو

با مدیریت حسین مظفری

ساعت کاری ظهر تا بعد از ظهر, بعد از ظهر تا شب

17 دیدگاه ثبت شده 17 دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
رستوران ملل کیش

رستوران ملل مشاهده ی منو

با مدیریت علی میرایمنی

ساعت کاری ثبت نشده

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map مشاهده آدرس
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
بخش پشتیبانی بدو کیش آنلاین میباشد. اگر سوالی دارید میتوانید از اپراتورهای ما کمک بگیرید.