مشاهده ی منو
فست فود بهروز کیش

فست فود بهروز مشاهده ی منو

با مدیریت طناز خالدی

ساعت کاری ثبت نشده

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
کبابی بره سفید کیش

کبابی بره سفید مشاهده ی منو

با مدیریت امین یادگاری خجسته

ساعت کاری ثبت نشده

4 دیدگاه ثبت شده 4 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
فست فود جناب خان کیش

فست فود جناب خان مشاهده ی منو

با مدیریت جمیله طاهری ویس شوشتری

ساعت کاری ثبت نشده

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
فست فود کلبه کیش

فست فود کلبه فاقد منو

با مدیریت جمیل ضیایی

ساعت کاری ثبت نشده

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
رستوران فودسان کیش

رستوران فودسان فاقد منو

با مدیریت امیرحسین نصر

ساعت کاری 12 الی 24

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map مشاهده آدرس
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
بخش پشتیبانی بدو کیش آنلاین میباشد. اگر سوالی دارید میتوانید از اپراتورهای ما کمک بگیرید.