فاقد منو
کافی شاپ فرودگاه کیش

کافی شاپ فرودگاه فاقد منو

با مدیریت آقای قرآنی

ساعت کاری ثبت نشده

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
رستوران آب و برق کیش

رستوران آب و برق فاقد منو

با مدیریت علی اکفوره

ساعت کاری ظهر تا بعد از ظهر

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
رستوران آذربناب کیش

رستوران آذربناب مشاهده ی منو

با مدیریت مجتبی وحیدان

ساعت کاری ظهر تا بعد از ظهر, بعد از ظهر تا شب

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
رستوران یاران کیش کیش

رستوران یاران کیش فاقد منو

با مدیریت سعید نژاد علیرضایی

ساعت کاری ظهر تا بعد از ظهر, شب تا صبح

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
فست فود ایرانویچ کیش

فست فود ایرانویچ مشاهده ی منو

با مدیریت ثبت نشده

ساعت کاری ثبت نشده

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map مشاهده آدرس
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13