مشاهده ی منو
رستوران موزیک دار پدیده شاندیز کیش

رستوران موزیک دار پدیده شاندیز مشاهده ی منو

با مدیریت پیمان باقری

ساعت کاری 12 - 16 و 20 - 24

6 دیدگاه ثبت شده 6 دیدگاه امتیاز مسافران 2 2 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
رستوران تک بناب کیش

رستوران تک بناب مشاهده ی منو

با مدیریت ابراهیم اسماعیل وش

ساعت کاری ظهر تا بعد از ظهر, بعد از ظهر تا شب

3 دیدگاه ثبت شده 3 دیدگاه امتیاز مسافران 2 2 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
رستوران کابان کیش

رستوران کابان مشاهده ی منو

با مدیریت مریم سلیمانی

ساعت کاری ثبت نشده

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 2 2 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
آشپزخانه همشهری کیش

آشپزخانه همشهری فاقد منو

با مدیریت ثبت نشده

ساعت کاری ثبت نشده

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 2 2 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
رستوران موزیک دار شاندیز VIP کیش

رستوران موزیک دار شاندیز VIP مشاهده ی منو

با مدیریت حسین نوری اصل

ساعت کاری ثبت نشده

16 دیدگاه ثبت شده 16 دیدگاه امتیاز مسافران 2 2 امتیاز

google map مشاهده آدرس
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11