مشاهده ی منو
فست فود کارنوفل کیش

فست فود کارنوفل مشاهده ی منو

با مدیریت شهرام تركاشوند

ساعت کاری ثبت نشده

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
فست فود هالوپینو کیش

فست فود هالوپینو مشاهده ی منو

با مدیریت محمدرضا کگل

ساعت کاری ثبت نشده

4 دیدگاه ثبت شده 4 دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
آشپزخانه رضا کیش کیش

آشپزخانه رضا کیش مشاهده ی منو

با مدیریت رضا اردوخانی

ساعت کاری ثبت نشده

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map مشاهده آدرس
مشاهده ی منو
رستوران دارچین کیش

رستوران دارچین مشاهده ی منو

با مدیریت سید مهدی سیفی

ساعت کاری ثبت نشده

4 دیدگاه ثبت شده 4 دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
کبابی دست پیچ کیش

کبابی دست پیچ فاقد منو

با مدیریت نوید عموسلطانی فروشانی

ساعت کاری ثبت نشده

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map مشاهده آدرس
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10